26.06.2024: Prezidij Domowiny schadźuje so pola TDDK w Nadróznej Hrabowce

Dźensnišu srjedu, 26. smažnika 2024, powita prezident a jednaćel TDDK Yoichi Terao prezidij Domowiny z Dawidom Statnikom na čole. Wón wjeseleše so, zo bě nawodnistwo Domowiny přeprošenje přiwzało, turnusowe prezidijowe schadźowanje z wjedźenjom po zawodźe w serbskej rěči zwjazać.

Někotři čłonojo prezidija běchu wospjetny króć pola TDDK. Witanje z chlěbom a selu
a wodźenje w serbskej rěči přez Dominika Knopfa, Susann Suchowu a Carolinu Měršowu, zamołwitu za serbske naležnosće, je za TDDK bórze hižo tajke něšto kaž rutina, přiwšěm w regionje hišće žana samozrozumliwosć. Tež pokazowace tafle w němčinje, jendźelšćinje a japanšćinje za wopytowarjow na parkowanišću je předewzaće dypkownje k terminej ze serbskim wurazom wudospołniło. Tajke małe, ale widźomne kroki za lěpšu mnohorěčnu samozrozumliwosć w tutym mjezynarodnym předewzaću su wažne.